کافه جفنگ: خراب‌آباد

در برخی جوامع، مردم برای اظهار نظر در مورد یک نوشته، آن را تا پایان می‌خوانند؛
در برخی جوامع، به دو-سه پاراگراف نخست قناعت کرده و تصمیم به واکنش می‌گیرند؛
در برخی جوامع، چند خط اول این امر مهم را بر عهده دارند؛
جوامعی هم هستند که مردم به محض دیدن چند واژه‌ی ابتدایی، تصمیم می‌گیرند در مورد آن مطلب اظهار نظر کنند. این همان جامعه‌ای است که معمولاً ادعای مردمانش، گوشِ فلک را کر می‌کند! ×ادامه نوشته »